El Nostre Equip
SALVADOR BRANGULÍ DAVALILLO Llicenciat en Ciencies Económiques i Empresarials, rama d’empresa. Censor Jurat de Copmtes, Auditor, Post-grau en Tributació Nacional i Internacional, especialista en matemática financera i auditoria de sistemes.

JOSE MIGUEL LLOMBART DAVALILLO Llicenciat en Dret. Advocat dels Ilustres Col·legis d’Advocats de Madrid i Barcelona, especialista en Dret Mercantil i Fiscal.

EMMANUEL CANOVAS SANTIRÓ Llicenciat en Ciencies Económiques i Empresarials, rama d’empresa. Post-grau en auditoria de copmtes.

GLÒRIA RINS DUASOLlicenciada en Dret, especialitat laboral, Técnic Superior de Riscos Laborals, Especialitat de Seguretat, Higiene i Ergonomia/Phicosociologia.

MONTSE SALIDO SANCHEZ Llicenciada en Ciencies del Treball i Diplomada en Relacions Laborals, Técnic Superior de Riscos Laborals, Especialitats en Seguretat, Higiene i Ergonomia/ Phicosociologia.

LAURA PALACIO DOCÓN Diplomada en Ciencies Empresarials, especialitat en comptabilitat i auditoria.

ROGER ORÓ RIGUAL Especialista en Imatge i So, estudis en procediments administratius.
JORDI MORALES GONZÁLEZ Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en direcció d’empreses, Diplomat en Ciencies Empresarials i Técnic Especialista en Informàtica de Gestió.

CARLA VALCÁRCEL PRILLO Especialitzada en Imatge, estudis en procediments administratius i comptabilitat.

ARIADNA GENOVÉ NOVELL Llicenciada en Economia, Master en Direcció Comptable i Control de Gestió i Postgrau en Direcció Financera.

ANTONIA ROMERA MONTES Diplomada en Relacions Laborals.

MÓNICA TERUEL RUÍZ Llicenciada en Dret i Advocat de l’Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

JUAN CARLOS FABREGAT PRAT Llicenciat en Dret i Advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

ALBERTO MERCADO DURÁN Grau superior en Administració d’Empreses. Especialista en documentació

MARTÍ DUEDRA LLEOPART Llicenciat en Ingenieria Informatica. Especialitat en revisió de sistemes i procediments.
Descobreix els nostres
serveis aquí